Thị trấn nhỏ ở Ý trông như người khổng lồ khi nhìn từ trên không