Thị trường chứng khoán Đại lục suy yếu, lượng tiêu thụ nhà ở và xe hơi thấp