Thị trưởng New York: Cư dân nên chuẩn bị cho khả năng ‘đóng cửa hoàn toàn’