Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Thị trưởng thành phố Lake Charles tuyên bố ngày 20/02/2024 là ‘Ngày biểu diễn Shen Yun’