“Thiên Thần báo hỷ” – nguồn cảm hứng dồi dào cho những họa sỹ bậc thầy thời Phục Hưng