Thiếu 162.000 đồng tiền gửi xe, nam sinh lớp 7 phải viết ‘giấy báo nợ’