Thiếu vắng sự nuôi dạy của cha – yếu tố lớn sau các vụ xả súng hàng loạt

Vụ xả súng kinh hoàng gần đây trong trường học ở Uvalde, Texas đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi về việc kiểm soát súng, an toàn học đường và bệnh tâm thần. Ông…