Thổ Nhĩ Kỳ: Lạm phát chạm mức cao nhất trong 24 năm, CPI tăng gần 80% hàng năm