Thổ Nhĩ Kỳ lựa chọn chế độ độc tài, gây bất lợi cho thế giới tự do