Thỏa thuận chi tiêu thất bại khiến chính phủ có nguy cơ bị đóng cửa

Quốc hội có thời hạn đến ngày 30/09 để đề ra một số loại thỏa thuận chi tiêu — nếu không, chính phủ sẽ đóng cửa. Có vẻ như họ đã đạt được thỏa thuận tạm thời nhưng thỏa thuận đã không thành công. Một số người theo phái bảo tồn truyền thống phản đối, và bây giờ thỏa thuận lại quay trở lại bàn dự thảo. Trên bàn đàm phán có thể là mọi thứ, từ tài trợ cho biện lý đặc biệt điều tra cựu Tổng thống Donald Trump, đến tiền cho Ukraine. Ông Mark Tapscott, thông tín viên quốc hội cao cấp của The Epoch Times sẽ thảo luận với chúng ta về vấn đề này.