‘Thời kỳ bùng nổ đã qua’: Kinh tế Trung Quốc trầy trật với các vấn đề về cấu trúc, nợ nần chồng chất