Thời tiết mưa lạnh sẽ kéo dài cả tuần ở miền nam California