Thông điệp gì đằng sau chuyến thăm của ông Pompeo đến Việt Nam?