Thống đốc California tuyên bố tình trạng khẩn cấp về cháy rừng