Thống đốc Connecticut phạt 10,000 USD đối với doanh nghiệp vi phạm quy tắc COVID-19