Thống đốc Georgia: Cải cách bầu cử là đáng làm cho dù có bị tẩy chay, kiện tụng