Thống đốc New York phủ nhận cáo buộc bê bối, FBI lặng lẽ bỏ điều tra viện dưỡng lão