Thống đốc Newsom mua thêm 420 triệu khẩu trang từ công ty Trung Quốc