Thống đốc ngân khố các tiểu bang đỏ: Phái cấp tiến đang cố ngăn chặn các quy định về lương hưu chống ESG

Ông Noah Wall, giám đốc điều hành của SFOF Action, cho biết: ‘Chúng tôi muốn bảo đảm rằng các thống đốc ngân khố tiểu bang của chúng tôi được bảo vệ trước các cuộc tấn công như vậy.’