Thông tin về lũ lụt thượng nguồn sông Trường Giang trở nên ‘nhạy cảm’, bị chính quyền Trung Quốc kiểm soát