Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Thư điện tử cho thấy ĐCSTQ đã cố gắng can thiệp vào buổi biểu diễn của Shen Yun tại đại học Hoa Kỳ