Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ lo ngại về việc ĐCSTQ ngăn chặn Shen Yun ở Nam Hàn