Thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ dự kiến thăm Đài Loan, Trung Quốc sẽ không hài lòng