Thủ tướng Ba Lan tuyên bố Ba Lan không còn trang bị vũ khí cho Ukraine

Ba Lan đã triệu tập đại sứ Ukraine để khiển trách sau bài diễn văn của Tổng thống Zelensky tại Liên Hiệp Quốc.