Thủ tướng Đức thăm Bắc Kinh giữa những nghi vấn về tình trạng đối đầu