Thủ tướng Iraq: Baghdad chuẩn bị giải tán liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu ở nước này

Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi Hoa Kỳ tiêu diệt thủ lĩnh nhóm dân quân Iraq ở Baghdad — và ISIS hiện diện trở lại.