Thủ tướng Israel cảnh báo chống lại các cuộc đàm phán nguyên tử với ‘chế độ treo cổ’ của Iran