Thủ tướng Netanyahu nói không có ‘ngừng bắn vĩnh viễn’ cho đến khi Hamas bị tiêu diệt

Hôm thứ Bảy (01/06), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra một tuyên bố.