Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi các nhà lãnh đạo địa phương ‘nói lên sự thật’