Thư viện Klementinum ở Prague – Nơi giấc mơ kiến ​​trúc trở thành hiện thực