Thư viện Tập Cận Bình tại trường đại học đầu bảng Nam Hàn: Phương thức chiến dịch toàn cầu của ĐCSTQ nhắm vào giới trẻ

Trong nhiều thập niên, phương Tây đã nuôi hy vọng rằng bằng cách giúp đỡ cho sự phát triển kinh tế của Trung Quốc, thì Trung Quốc sẽ tự khắc chuyển đổi sang dân chủ, tôn trọng nhân quyền, và thậm chí đảo ngược tình trạng đàn áp trường kỳ đối với người dân của mình. Nhưng liệu sự trợ giúp và đầu tư của chúng ta vào Trung Quốc đã thực sự giúp ích cho người dân Trung Quốc hay chưa? Hay chúng ta đã vô tình để cho chế độ cộng sản Trung Quốc hưng thịnh lên?

Chúng tôi đang ở đây tại Đại học Quốc gia Seoul, cơ sở giáo dục được đánh giá cao nhất Nam Hàn. Điều đáng ngạc nhiên là — ở đây có một thư viện tên là Thư viện Tập Cận Bình, người đứng đầu chế độ Cộng sản Trung Quốc. Sự hiện diện kỳ lạ như vậy tại một trong những trường đại học hàng đầu của đồng minh của Hoa Kỳ làm dấy lên một câu hỏi nghiêm túc: “Bóng ma chủ nghĩa cộng sản đã thâm nhập thế giới tự do sâu đến mức nào?”

Quan điểm trong video này là của người chủ trì chương trình và các khách mời, không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.