Thừa nhận mới nhất của ĐCSTQ về tình hình dịch bệnh không giống với những gì họ trả lời WHO

Những thừa nhận mới về COVID-19 của các cơ quan y tế Trung Quốc cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục mô thức nói dối về SARS-CoV-2.