Thừa Thiên Huế hoạt động bình thường trở lại từ ngày 12/9