‘Thung lũng Chết’ bang California ghi nhận nhiệt độ cao nhất trên Trái đất