Thuốc lá điện tử có thể gây hại nhiều hơn hút thuốc lá thông thường