Thượng nghị sĩ Hawley phúc đáp thư của ĐCSTQ về nguồn gốc COVID