Thượng nghị sĩ Lee: Lạm phát tăng vọt khiến các gia đình ở Utah phải chi thêm 800 USD một tháng