Thượng nghị sỹ Đảng Dân Chủ đề nghị một Thẩm phán Tối cao Pháp viện nên về hưu

Thượng nghị sỹ Richard Blumenthal nói rằng Thẩm phán Sonia Sotomayor nên ‘cân nhắc các yếu tố cạnh tranh.’