Thưởng thức giai điệu, ngân nga câu hát

Âm nhạc thuần chính là một liều thuốc tốt.