Thượng viện California phê chuẩn lệnh cấm trường học thông báo cho các bậc cha mẹ về nhận dạng giới tính của học sinh

Dự luật này hiện được chuyển lại cho Hạ viện để thông qua các sửa đổi trước khi được gửi đến Thống đốc.