Thượng viện chấp thuận gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1.9 ngàn tỷ USD