Thượng viện Hoa Kỳ bỏ phiếu chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia do COVID, gửi dự luật tới bàn làm việc của TT Biden