Thượng viện Hoa Kỳ nối lại các cuộc đàm phán về biên giới và Ukraine với nhiều trở ngại cần vượt qua

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho biết Đảng Cộng Hòa ‘sẽ không nhượng bộ cho một biện pháp khắc phục tạm bợ nào đó.’