Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật hạn chế cấp các giấy phép thiết bị mới cho các công ty viễn thông Trung Quốc