Thượng viện nhắm vào Bắc Kinh vì vi phạm nền dân chủ Hồng Kông và quyền ‘bỏ phiếu kép’ tại các tổ chức quốc tế