Thượng viện xác nhận người được Tổng thống Biden đề cử làm Bộ trưởng Hải quân