Thương vụ mua TikTok của Microsoft có thể làm tăng tốc cuộc chiến tranh lạnh trên Internet