Thụy Điển tiến một bước gần hơn đến tư cách thành viên NATO sau khi ủy ban Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn