Thụy Sĩ bí mật thỏa thuận, cho phép các đặc vụ Trung Cộng tự do hồi hương công dân Trung Quốc