Tia sét như ‘rồng lửa’ đánh trúng tòa chung cư tại Thẩm Dương, Trung Quốc